Δωρεάν αποστολές άνω των 50€.
2610 432503
espa
espa

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.nickstores.gr.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα  www.nickstores.gr. συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Στο διαδικτυακό χώρο www.nickstores.gr η εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΑΛΑΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NICK.» με Α.Φ.Μ.101753348  – Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών και η οποία εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 96, 26442 και η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας «Εταιρία», λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων περί την βρεφική, παιδική, ανδρική και γυναικεία ένδυση. H χρήση εκ μέρους οποιουδήποτε επισκέπτη του διαδικτυακού χώρου www.nickstores.gr, o οποίος εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται «Διαδικτυακός χώρος» ή «Ιστοσελίδα» διέπεται από το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης.

1.2 Ο επισκέπτης της «Ιστοσελίδας», έχει τη δυνατότητα με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας», να προβεί σε αγορά προϊόντων, τα οποία η «Εταιρία» πωλεί μέσω των περιγραφόμενων βημάτων κατωτέρω στην οικεία παράγραφο των όρων πώλησης.

1.3 Η «Εταιρία» δηλώνει προς τον εκάστοτε επισκέπτη της «Ιστοσελίδας» ότι σε καμία περίπτωση η προβολή των προϊόντων της μέσω της «Ιστοσελίδας» ή και η λειτουργία της στο σύνολο της δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Εταιρίας» προς τον εκάστοτε επισκέπτη του «Ιστοσελίδας» για σύναψη σύμβασης πώλησης οιουδήποτε εκ των προβαλλομένων σε αυτό προϊόντων ή και του συνόλου αυτών.

2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1 Ο επισκέπτης του «Ιστοσελίδας» εγγεγραμμένος χρήστης ή μη και ο οποίος χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» αποδέχεται, ότι, είτε κάνοντας χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» είτε προβαίνοντας σε αγορές προϊόντων μέσω αυτής, συναινεί ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας». Ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι με μόνη την περιήγηση του στην «Ιστοσελίδα» ανέγνωσε και έλαβε γνώση του συνόλου των όρων χρήσης και τους αποδέχεται. Περαιτέρω ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να καταργήσει και να αναθεωρήσει τμήμα ή  και το σύνολο των όρων χρήσης και επομένως είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση κάθε φορά πριν την περιήγησή του στον «Ιστοσελίδα» του περιεχόμενου των παρόντων όρων χρήσης και των ενδεχομένων τροποποιήσεών τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» διαφωνεί με το περιεχόμενο του συνόλου ή  και τμήματος των όρων χρήσης, καλείται να μην συνεχίζει την πλοήγησή του στην «Ιστοσελίδα» άλλως η συνέχιση της περιήγησής του συνεπάγεται και αποδοχή τόσο των όρων χρήσης όσο και των ενδεχόμενων τροποποιήσεών τους.

2.2 Μέσω της περιήγησης του στην «Ιστοσελίδα» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα των επιμέρους κατηγοριών και σελίδων της καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων που πωλεί η «Εταιρία».

2.3 Για τη χρήση των επιμέρους κατηγοριών ή και σελίδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» ο «Χρήστης» ενδέχεται να απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα στοιχεία στα κατάλληλα κάθε φορά πεδία, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση εγγραφής ενός «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» ή κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης μιας διαδικτυακής αγοράς κ.λ.π.

2.4 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι η χρήση του διαδικτυακού χώρου  «Ιστοσελίδα» επιτρέπεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.

2.5 Για την αγορά προϊόντων ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με την «Ιστοσελίδα» μέσω λογαριασμού, τον οποίο θα έχει δημιουργήσει με προηγούμενη εγγραφή του σε αυτήν. Για τη δημιουργία λογαριασμού στην «Ιστοσελίδα» και τη σύνδεση του με αυτόν θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικτυακά τις υποδεικνυόμενες κάθε φορά οδηγίες για την εγγραφή στην «Ιστοσελίδα» από την «Εταιρία». Μέσω του λογαριασμού του ο «Χρήστης», θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμεί, σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης καθώς και να έχει πιθανή πρόσβαση σε λειτουργίες και υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» για τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού, σύμφωνα πάντα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις οποίοι προβλέπονται κάθε φορά. Για την εγγραφή ενός «Χρήστη» ως μέλους θα απαιτηθεί να δηλωθούν από το «Χρήστη» τα εξής στοχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail), και ένας κωδικός πρόσβασης (password). Ο «Χρήστης» που εγγράφεται στην «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται έναντι της «Εταιρίας» ότι θα χρησιμοποιεί το λογαριασμό του προσωπικά και δεν θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την πρόσβαση σε αυτόν. O «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία επικαιροποιημένα και να φροντίζει για την ενημέρωση της «Εταιρίας» σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε δηλωθέντος στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τη φύλαξη του απορρήτου των κωδικών του λογαριασμού και την μη αποκάλυψη αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, οφείλει, δε, να ενημερώνει άμεσα την «Εταιρία» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@nickstores.gr, εάν αντιληφθεί την παραβίαση του απορρήτου των ως άνω κωδικών άλλως η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού του από οποιονδήποτε τρίτο, της «Εταιρίας» επιφυλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να αιτηθεί κατάργηση του λογαριασμού του δύναται να επικοινωνήσει, μέσω του δηλωθέντος κατά την εγγραφή του email, με την «Εταιρία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nickstores.gr και να υποβάλει σχετικό αίτημα.

2.6 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι όλη η προαναφερόμενη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην «Ιστοσελίδα» είναι προαιρετική για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών μέσω της «Ιστοσελίδας» και ότι ο «Χρήστης» δύναται να πραγματοποιήσει τις ως άνω αγορές χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα» εάν δεν το επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση όμως ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη διαδικασία στην «Ιστοσελίδα» για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών.

2.7 Εάν ο «Χρήστης» έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται κάποια διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της «Ιστοσελίδας», μπορεί να επικοινωνεί με την «Εταιρία» τηλεφωνικά στο 2610 43 25 03 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nickstores.gr

3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το σύνολό ή  και τμήμα της «Ιστοσελίδας». Ειδικότερα είναι δυνατόν κατά την απόλυτη πάντα κρίση της και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλλει, να ανανεώνει αλλά και να καταργεί π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέρος ή και το σύνολο του περιεχομένου, τον τρόπο λειτουργίας, τη δυνατότητα και τον τρόπο περιήγησης σε συγκεκριμένες σελίδες ή  και τις κατηγορίες καθώς και τον τρόπο εμφάνισής τους, τα λογισμικά, τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και την εν γένει δομή του «Διαδικτυακού χώρου». Για αυτό το λόγο αυτό ο «Χρήστης» υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά γνώση των όρων χρήσης πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή και κατηγορίες της «Ιστοσελίδας».

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η «Εταιρία» δηλώνει ότι το περιεχόμενο στο σύνολό του ή και μεμονωμένων στοιχείων της «Ιστοσελίδας» αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της «Εταιρίας».  Στην έννοια του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το λογότυπο, τα αρχεία, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα λογισμικά, τα σήματα, ο τρόπος διάταξης και παρουσίασης των προϊόντων, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση των επιμέρους λειτουργιών, τα πάσης φύσεως δεδομένα κ.λ.π. Ρητώς απαγορεύεται ο «Χρήστης» να προβεί σε οποιαδήποτε εμπορική ή και οικονομική εκμετάλλευση του ως άνω περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» ή τμήματος αυτού καθοιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω ενεργειών, όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η αναπαραγωγή αυτού, η πώληση ή η εξαγωγή δεδομένων κ.λ.π. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση εκ μέρους του «Χρήστη» της «Ιστοσελίδας» ή κατηγοριών και σελίδων αυτής και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς η χρήση αυτή να δημιουργεί υπέρ του «Χρήστη» οποιασδήποτε μορφής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας έναντι της «Εταιρίας». Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να απέχει από κάθε ενέργεια που δύναται να προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της «Εταιρίας» ή και τρίτου προσώπου συμβατικά συνδεομένων με την «Εταιρία».

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την απρόσκοπτη και εν γένει ορθή λειτουργία της «Ιστοσελίδας». Εντούτοις για λόγους που δεν ευθύνεται η «Εταιρία» υπάρχει περίπτωση τούτο να μην είναι εφικτό σε ορισμένη χρονική στιγμή και ως εκ τούτου η «Εταιρία» δηλώνει ότι δεν προσφέρει οποιασδήποτε μορφή εγγύησης περί αυτού για αυτό και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του «Χρήστη». Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

5.2 Ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» και αποδέχεται ότι η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του «Χρήστη» ή σε περιεχόμενα σε αυτή δεδομένα του λόγω της περιήγησής του στην «Ιστοσελίδα». Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

5.3 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι η περιήγηση και χρήση της «Ιστοσελίδας» εκ μέρους του είναι εφικτή μόνο με βάσει τους όρους χρήσης που τη διέπουν και με χρήση των δυνατοτήτων, που ακριβώς κάθε φορά προσφέρονται σύμφωνα με τον ειδικότερο σχεδιασμό εκ μέρους της «Εταιρίας» και επομένως ο «Χρήστης» δεν δύναται να εγείρει οποιασδήποτε μορφή αξίωσης έναντι της «Εταιρίας» π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για μη χρήση συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των προϊόντων, τρόπου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς προϊόντος κ.λ.π ακόμα και εάν τα ανωτέρω έχουν χρησιμοποιηθεί από την ίδια την «Εταιρία». Η «Εταιρία» δηλώνει ότι δεν ευθύνεται έναντι του «Χρήστη» για τον τρόπο χρήσης από αυτόν των περιεχομένων πληροφοριών στην «Ιστοσελίδα» και εν γένει τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

5.4 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τόσο τα προϊόντα να εμφανίζονται ορθά στην «Ιστοσελίδα» όσο και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες να είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς εκτός από τυχόν σφάλματα που δύναται να προκύψουν από γραφική παραδρομή ή τεχνική δυσλειτουργία χωρίς υπαιτιότητα της και για τα οποία επιφυλάσσεται έναντι του «Χρήστη».

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του «Ιστοσελίδας» είναι η «Εταιρία». Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία στο 2610 43 25 03.

6.1 Πεδίο εφαρμογής η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα και τα φυσικά καταστήματα της εταιρείας. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοσελίδας  που επισκέπτεστε. Έτσι θα έχετε πλήρη γνώση των κανόνων είτε όρων της περιήγησης σας και κατ επέκταση της ασφάλισης των δεδομένων σας.

6.2 Ποιες πληροφορίες συλλέγει η ιστοσελίδα Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας: Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε την ιστοσελίδα. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες  της ιστοσελίδας, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με την ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως, στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου

6.3 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε Επικοινωνίες μέσω e-mail: Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις κυρίων άρθρων, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή αλλαγές στην ιστοσελίδα και, με τη συγκατάθεσή σας, διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν εγγραφήκατε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε επίσης το ενημερωτικό δελτίο που ζητήσατε. Επικοινωνίες μέσω κινητών συσκευών: Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού σας για να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα, ενημερώσεις ή άλλες υπηρεσίες. Εκπλήρωση αιτημάτων: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες.  Επιβολή συμμόρφωσης: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της ιστοσελίδας και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή που συλλέγουμε τις πληροφορίες ή σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.

6.4 Ανταλλαγή πληροφοριών η εταιρεία nick σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δε μοιράζεται τις πληροφορίες των χρηστών της.

6.5 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser σας κατά την πλοήγησή σας στο www.nickstores.gr. Όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, το  www.nickstores.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε το χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως την αυτόματη αναγνώριση ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεση ή την αυτόματη αναγνώριση κατά την εκτέλεση αγορών. Ανάλογα με τη διάρκειά τους, τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) είτε «έμμονα» (persistent cookies).

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για την αυτόματη αναγνώριση του πελάτη ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεση του ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες, καθώς και κατά την εκτέλεση αγορών, καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικής τσάντας αγορών.  Αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε αντίστοιχη ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο www.nickstores.gr και διαγράφονται με την έξοδο από αυτό.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τη βελτίωση των επιδόσεων της παρούσας ιστοσελίδας μας, για την εξατομίκευση της χρήσης της ιστοσελίδας, για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα του κάθε πελάτη. Παραμένουν στον υπολογιστή σας ή σε αντίστοιχη ηλεκτρονική συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα «παροδικά» και πρέπει να διαγραφούν από το χρήστη.

6.6 Ενημερωτικά μηνύματα (newsletters). O «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη από την «Ιστοσελίδα» διαδικασία να εγγραφεί στην ομάδα των προσώπων που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα από την «Εταιρία». Πιο συγκεκριμένα ο «Χρήστης» θα πρέπει αφού πριν αποδεχθεί τους όρους για την πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να δηλώσει το email το οποίο επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση από την «Εταιρία». Για τη συλλογή στοιχειών με σκοπό την αποστολή εκ μέρους της «Εταιρίας» προς τον «Χρήστη» ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σχετικά με τα προϊόντα της «Εταιρίας» και εν συνεχεία την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων η «Εταιρία» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται, ότι τούτο συμβαίνει κατόπιν προηγηθείσας ρητής συναίνεσης του «Χρήστη», ο οποίος με την εγγραφή στο υποδεικνυόμενο από την «Ιστοσελίδα» πεδίο ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του από την «Εταιρία» και εν συνεχεία με την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων. Η «Εταιρία» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί τη δήλωση συγκατάθεσης και να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα των παραληπτών. Σε κάθε περίπτωση, ο «Χρήστης» δύναται κατόπιν αιτήματός του να προβαίνει σε επικαιροποίηση ή και διόρθωση των ως άνω στοιχείων. Για την πραγματοποίηση οιασδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες (ανάκληση δήλωσης συγκατάθεσης, διαγραφή από τη σχετική λίστα παραληπτών, επικαιροποίηση ή και διόρθωση των στοιχείων) ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την «Εταιρία» με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nickstores.gr.  Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» είναι εγγεγραμμένος μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων και μέσω του λογαριασμού του. Σε κάθε περίπτωση στο «Χρήστη» προσφέρεται δυνατότητα απεγγραφής μέσω ειδικού και κατάλληλου πεδίου απεγγραφής στο εκάστοτε ενημερωτικό μήνυμα ( newsletter) που λαμβάνει.

6.7 Πρόσβαση: Μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@nickstores.gr. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας, καθώς και διαγραφής των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Τα δικαιώματά αυτά απορρέουν από την εν γένει νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 [αρθ.13- 21] και για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο «Χρήστης» ή οποιαδήποτε διευκρίνιση, όπως ανωτέρω περιγράφονται μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email info@nickstores.gr

6.8 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια.  Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στους εργαζομένους μας.  Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Θέλουμε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς.  Λαμβάνουμε όμως κάθε αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση του απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβάζεται από εσάς προς εμάς και η εξασφάλιση αυτής της συνθήκης αποτελεί προτεραιότητα μας.

6.9 Ειδικά για τον «Χρήστη», ο οποίος τυγχάνει και εγγεγραμμένος «Χρήστης», η «Εταιρία» δηλώνει ότι θα πρέπει και ο ίδιος να μεριμνά για την διασφάλιση του απορρήτου των κωδικών, τους οποίους διαθέτει προκείμενου να είναι δυνατή η σύνδεσή του με το λογαριασμό του και ακολούθως η διενέργεια των επιτρεπομένων κάθε φορά ενεργειών μέσω του λογαριασμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, η συνδυασμένη χρήση αυτών των κωδικών προσφέρει στον «Χρήστη» ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογαριασμό του. Ο «Χρήστης», ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην «Ιστοσελίδα», είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει άμεσα με την «Εταιρία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nickstores.gr  σε περίπτωση απώλειας ή απώλειας της μυστικότητας των κωδικών αυτών ή εν γένει παραβίασης απορρήτου των κωδικών ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού και να δηλώσει την απώλεια αυτή ή την όποια παραβίαση ή χρήση του λογαριασμού του χωρίς τη συναίνεσή του άλλως η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού από οποιονδήποτε τρίτο, της «Εταιρίας» επιφυλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.

6.10 Η «Εταιρία», δηλώνει περαιτέρω προς το «Χρήστη» για την ασφάλεια του, όπως ήδη ανωτέρω στο 5.2 έχει αναφερθεί, ότι είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή σύνδεση και περιήγησή του στην «Iστοσελίδα» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του «Χρήστη» λόγω της περιήγησής του στην παρούσα «Ιστοσελίδα».

6.11 Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης», ο οποίος προκειμένου να επικοινωνήσει ή να κάνει χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών ή να ολοκληρώσει μια εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων από την «Ιστοσελίδα» απαιτείται να δηλώσει στοιχεία – δεδομένα, με μόνη τη δήλωση των στοιχείων συναινεί στη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

6.12 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή /και υπερσυνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς χώρους των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων. Ο κάθε διαδικτυακός χώρος έχει τους δικούς του όρους χρήσης καθώς και ξεχωριστή πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την οποία η «Εταιρία» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Η «Εταιρία» επισημαίνει στον εκάστοτε «Χρήστη» πριν περιηγηθεί τον οποιοδήποτε διαδικτυακό χώρο να μελετήσει ειδικά και να κατανοήσει την πολιτική του για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

6.13 Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορούμε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας www.nickstores.gr.  Αν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από την αναθεωρημένη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@nickstores.gr.

Β. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Η «Εταιρία» δηλώνει ότι μέσω της «Ιστοσελίδας» έχει τη δυνατότητα να πωλεί προϊόντα περί την βρεφική, παιδική ανδρική και γυναικεία ένδυση στο «Χρήστη», σύμφωνα πάντα με το σύνολο των όρων χρήσης τόσο της «Ιστοσελίδας» όσο και των όρων πώλησης αλλά και με βάση τους κανόνες που θεσπίζονται από την κείμενη νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει, πριν προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω της «Ιστοσελίδας», τόσο τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» όσο και τους όρους πώλησης των προϊόντων και αναγνωρίζει το δικαίωμα της «Εταιρίας» να προβεί σε οποιαδήποτε στάδιο της εξ αποστάσεως αγοράς σε μη ολοκλήρωσή της εάν διαπιστώσει μη τήρηση των όρων από το «Χρήστη» καθώς και να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της εκ της ανωτέρω συμπεριφοράς του «Χρήστη».

2. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι για να προβεί σε χρήση της «Ιστοσελίδας» και ακολούθως σε κάθε είδους συναλλαγή έχει συμπληρώσει τα 18 του έτη άλλως υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε σχετική με τα ανωτέρω ενέργεια.

3. Παρουσίαση-περιγραφή προϊόντων. Όπως ήδη ανωτέρω έχει αναφερθεί η «Εταιρεία» δύναται μέσω της «Ιστοσελίδας» να εμφανίζει τα προϊόντα της. Δε δεσμεύεται να παρουσιάζει προς πώληση συνεχώς τα ίδια προϊόντα ή για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί τον κατάλογο των εμφανιζομένων προϊόντων με βάση την εμπορική της πολιτική χωρίς ο «Χρήστης» να δικαιούται να εγείρει εναντίον της οποιαδήποτε αξίωση π.χ ενδεικτικά για την απόσυρση κάποιου προϊόντος εκ μέρους της «Εταιρίας». Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» δηλώνει ότι έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος να περιλαμβάνονται με ακρίβεια στην οικεία θέση εμφάνιση του προϊόντος ευκρινώς. Ωστόσο, όπως ήδη ανωτέρω, έχει σημειωθεί για τεχνικούς λόγους όπως π. χ ενδεικτικά λόγω διαφοροποίησης στο πρόγραμμα περιήγησης, στο λογισμικό της συσκευής περιήγησης ή στις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής ή για σφάλματα που προκύπτουν από παραδρομή και χωρίς υπαιτιότητα της «Εταιρίας» δύναται να προκύψουν π.χ στα χρώματα των προϊόντων ή στη εν γένει αποτύπωσή τους και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν ευθύνεται προς τούτο η «Εταιρία». Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται στην περιγραφή των προϊόντων να υπάρχουν πληροφορίες για τις διαστάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προϊόντα στο τηλέφωνο 2610 43 25 03 από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00- 14.00 καθώς και στο email info@nickstores.gr. Περαιτέρω συνιστά στο «Χρήστη», ότι είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει με την «Εταιρία» στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας προτού προβεί σε εκ αποστάσεως αγορά προϊόντος από τον «Ιστοσελίδα» στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχουν παρεισφρήσει προφανή σφάλματα στον τρόπο εμφάνισης ή και περιγραφής κάποιου προϊόντος όπως π.χ ενδεικτικά περιγραφή με μη ορθά χαρακτηριστικά ή ενδεχομένως κάποιο προϊόν φέρεται να διατίθεται σε υψηλή σύμφωνα με τα δείγματα της κοινή πείρας τιμή κ.λ.π.  Επιπλέον, στην «Ιστοσελίδα» περιλαμβάνονται κυρίως προϊόντα τρίτων προμηθευτών της «Εταιρίας» τα οποία παρουσιάζονται κατά τα χαρακτηριστικά τους και την περιγραφή τους, τη διάστασή τους, με βάση τα στοιχεία που έχουν παραδοθεί στην «Εταιρία» από τους προμηθευτές και ως εκ τούτο η «Εταιρία» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια τω πληροφοριών αυτών.

4. Διαθεσιμότητα προϊόντων. Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, που εμφανίζονται στην «Ιστοσελίδα» πάντα εντός των διαθεσίμων αποθεμάτων για τα οποία θα έχει ενημερωθεί από την «Εταιρία».

5. Έλεγχος και δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο της παραγγελίας π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση παραγγελίας μεγάλης αξίας ή συμπλήρωσης στοιχείων επικοινωνίας ανύπαρκτων ή προφανώς ανακριβών ακόμα δε και σε μη αποδοχή της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο.

6. Τιμές προϊόντων. Η «Εταιρία» δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται έναντι του «Χρήστη» για την μη μεταβολή των αναρτημένων τιμών των προϊόντων της «Ιστοσελίδας». Παράγοντες όπως π.χ η μεταβολή της εκπτωτικής της πολιτικής, το κόστος κατασκευής ή αγοράς των προϊόντων από τους προμηθευτές της «Εταιρίας», η διάθεση προϊόντων σε προσφορά δύνανται να μεταβάλουν την τελική τιμή τους.

7. Διαδικασία αγοράς

7.1 Εγγεγραμμένος ή μη Χρήστης. Ο «Χρήστης» δύναται να προβεί σε αγορά προϊόντων δημιουργώντας λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα», σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα υπό στοιχ.2.5 περί δημιουργίας λογαριασμού. Ωστόσο η αγορά προϊόντων είναι δυνατή και εκ μέρους μη εγγεγραμμένου «Χρήστη», ήτοι και χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού.

7.2 Στοιχεία παραγγελίας. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις θα ζητηθούν από το «Χρήστη» να δηλωθούν κάποια στοιχεία, των οποίων την ακρίβεια και την αλήθεια ο «Χρήστης» εγγυάται προς την «Εταιρία» και συναινεί με μόνη τη δήλωσή τους στα οικεία πεδία για τη συλλογή και την επεξεργασία τους με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Επισημαίνεται στο «Χρήστη» ότι για την ορθή και με βάση τις προτιμήσεις του παραγγελία προϊόντων να προβαίνει σε λεπτομερή επισκόπηση – έλεγχο αυτής πριν την αποστολή της στην «Εταιρία».

7.3 Στάδια παραγγελίας

α. Πιο συγκεκριμένα ο «Χρήστης» προκειμένου να προβεί σε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος θα πρέπει να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί και το οποίο εμφανίζεται σε συγκεκριμένη κατηγορία και σελίδα της «Ιστοσελίδας», επιλέγοντας ακολούθως και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να εμφανίζονται στα οικεία πεδία όπως π.χ μέγεθος, ποσότητα, χρώμα, κ.λ.π

β. Εν συνεχεία επιλέγοντας το εικονίδιο «Τσάντα Αγορών» και ακολουθώντας τα υποδεικνυόμενα από τη σελίδα βήματα θα προχωρήσει μέσω της επιλογής των κατάλληλων πεδίων στην ολοκλήρωση της αγοράς, εκτός εάν επιθυμεί να συνεχίσει τις αγορές, οπότε και θα ακολουθήσει την υποδεικνυόμενη διαδικασία από την «Ιστοσελίδα» περί συνέχισης της αγοράς.

γ. Έχοντας προηγουμένως επιλέξει να προχωρήσει στην παραγγελία, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο –κουμπί «ολοκλήρωση της παραγγελίας», θα μεταβεί στο επόμενο στάδιο της αγοράς και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο της ολοκλήρωσης της αγοράς. Σε αυτό το στάδιο ο «Χρήστης» θα πρέπει σύμφωνα και με τις οδηγίες της «Ιστοσελίδας» να συμπληρώσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα όπως π.χ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όνομα, επώνυμο κ.λ.π, να επιλέξει τρόπο αποστολής της παραγγελίας, τη μέθοδο πληρωμής. Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση μιας σύνοψης της παραγγελίας του και αφού ενημερωθεί για το σύνολο του κόστους της παραγγελίας αλλά και για τη δαπάνη των μεταφορικών, εφόσον το επιθυμεί, να σημειώσει κάποιο σχόλιο για την παραγγελία του. Τέλος πρέπει να αποδεχθεί στο κατάλληλο πεδίο τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» και να επιλέξει το εικονίδιο «αποστολή παραγγελίας».

δ. Στη συνέχεια ο «Χρήστης» θα λάβει ένα μήνυμα το οποίο θα τον ενημερώνει για τη λήψη της παραγγελίας από την «Εταιρία». προϊόντος.

8. Αγορά με τηλεφωνική παραγγελία.

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί και σε τηλεφωνική παραγγελία των προϊόντων, τα οποία επιθυμεί να αγοράσει. Στην περίπτωση αυτή ο «Χρήστης» συναινεί ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, των ειδικότερων όρων πώλησης, το συνολικό κόστος της παραγγελίας καθώς και για τις διευθετήσεις αποστολής και παράδοσης των προϊόντων. Για τη ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας ο «Χρήστης» θα απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα στοιχεία και πιο συγκεκριμένα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου καθώς και όνομα παραλήπτη της παραγγελίας

9. Τρόπος πληρωμής των προϊόντων

9.1 Πληρωμή με αντικαταβολή.  Πληρωμή κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Στη περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε αυτόματα από το σύστημα με 2,00 € που είναι το κόστος διαχείρισης της αντικαταβολής.

9.2 Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nickstores.gr  συνεργάζεται με την Εθνική τράπεζα για την υπηρεσία πληρωμής με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και Maestro.

Η πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής. Για την πληρωμή της παραγγελίας σας μεταφέρεστε αυτόματα σε ειδική ιστοσελίδα της  Εθνικής τράπεζας χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην τράπεζα μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών της τράπεζας. Η εταιρία  δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας σας από τρίτο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγείλετε για λογαριασμό εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρική και το όνομα του παραλαβόντος να αναγράφεται στην κάρτα. Η παραγγελία σας μπορεί να εκτελεσθεί, εφόσον  ολοκληρωθεί η μεταφορά της πληρωμής σας.

9.3 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας μεταφέροντας το συνολικό ποσό της παραγγελίας στους  ακόλουθους  τραπεζικούς λογαριασμούς των τραπεζών  που συνεργαζόμαστε, με την επιλογή ως τρόπο πληρωμής “Τραπεζική Κατάθεση”.

Εθνική Τράπεζα         GR0901108170000081700680556

Alpha Bank                 GR0301405300530002101072999

Τράπεζα Πειραιώς     GR2101725150005515009786439

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΜΠΑΛΑΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Μόλις ολοκληρώσετε την μεταφορά , θα πρέπει να αποστείλετε το αποδεικτικό της συναλλαγής στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα σας, με e-mail  στην διεύθυνση info@nickstores.gr για να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Τα προϊόντα της παραγγελίας σας, θα αποδεσμεύονται εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση, μετά το πέρας 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της παραγγελίας. Τυχόν διατραπεζικά έξοδα τα επιβαρύνεται ο πελάτης.

9.4 Πληρωμή στα φυσικά μας Καταστήματα

Πληρωμή κατά την παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας σας με μετρητά ή με κάρτα χρεωστική ή πιστωτική.

10. Διαδικασία αποστολής και παράδοσης προϊόντων.

Κόστος Αποστολής εντός Ελλάδας

Για παραγγελίες προϊόντων στην Ελλάδα  άνω των 50,00 € η χρέωση αποστολής είναι ΔΩΡΕΑΝ και το κόστος της αντικαταβολής είναι 2,00 € (εφόσον επιλεγεί ως τρόπος εξόφλησης).

Το κόστος για την αποστολή των προϊόντων στην Ελλάδα για παραγγελίες κάτω των 50,00 €, η χρέωση αποστολής είναι 3,00 € και το κόστος της αντικαταβολής είναι 2,00 € (εφόσον επιλεγεί ως τρόπος εξόφλησης).

Κόστος Αποστολής εκτός  Ελλάδας

Το κόστος μεταφορικών για χώρες εκτός Ελλάδος υπολογίζεται μετά την παραγγελία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας και για το κόστος.

Παραλαβή στο σπίτι ή το γραφείο εντός 1 – 3 εργάσιμων ημερών

Οι αποστολές γίνονται μέσω των ΕΛΤΑ COURIER  και ο μέσος χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τον προορισμό στην Ελλάδα.

Ο χρόνος παράδοσης, αφορά τις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιπτώσεις: καιρικές συνθήκες, δυσπρόσιτες περιοχές, απεργίες, αργίες, λόγοι ανωτέρας βίας κ.α. Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. Η παράδοση Σαββάτου έχει extra χρέωση και γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Μέσω e-mail, θα ενημερωθείτε για το πότε το προϊόν που παραγγείλατε παραδόθηκε στην εταιρία courier. Επιπλέον, στο ίδιο e-mail, θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός αποστολής (tracking number).

Εάν η παραγγελία φτάσει στη διεύθυνση που έχετε ορίσει και δεν υπάρχει παραλήπτης, η εταιρία courier θα σας αφήσει μία ειδοποίηση για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εκπρόσωπό της. Η παραγγελία σας θα παραμείνει στην εταιρεία ΕΛΤΑ COURIER  για  10 εργάσιμες μέρες και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορείτε να καθορίσετε νέο ραντεβού, σε μέρα και ώρα που σας διευκολύνει.

Εάν δεν επικοινωνήσετε εντός 10 ημερών, το προϊόν επιστρέφεται αυτόματα στην εταιρία μας.

Παραλαβή από Κατάστημα Nick εντός 1 – 2 εργάσιμων ημερών δωρεάν

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά όταν η παραγγελία σας παραδοθεί στο κατάστημα της επιλογής σας, ώστε να προσέλθετε για παραλαβή εντός 5 ημερών. Για την παραλαβή της παραγγελίας είναι απαραίτητη η επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός παραγγελίας.

Διαθέσιμα Καταστήματα για Παραλαβή:

1)ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΥΙΑΣ):  Αγ. Κωνσταντίνου  (Αγυιάς) 96, 26442 Πάτρα

Τηλ:  2610 432503

Δε-Τε- Σα: 09:00 πμ – 14:00 μμ  & Τρ- Πε- Πα : 9:00 πμ – 14:00 μμ και 17:30 – 21:00 μμ

2)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΟΥ: Ερμού 79, 26221 Πάτρα

Τηλ: 2610 224922

Δε-Τε- Σα: 09:00 πμ – 14:00 μμ  & Τρ- Πε- Πα : 9:00 πμ – 14:00 μμ και 17:30 – 21:00 μμ

3)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΕΙΑΣ:  Ανθείας 154, 26332 Πάτρα

Τηλ: 2610 434365

Δε-Τε- Σα: 09:00 πμ – 14:00 μμ  & Τρ- Πε- Πα : 9:00 πμ – 14:00 μμ και 17:30 – 21:00 μμ

4)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΕΙΑΣ NICK MENS MOOD: Ανθείας 157, 26332 Πάτρα

Τηλ: 2611 811311

Δε-Τε- Σα: 09:00 πμ – 14:00 μμ  & Τρ- Πε- Πα : 9:00 πμ – 14:00 μμ και 17:30 – 21:00 μμ

11. Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο  2610 432503  ή στο e-mail  info@nickstores.gr

Επιστροφή προϊόντος και χρημάτων
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες, το προϊόν που παραλάβατε, αιτιολογώντας τον λόγο επιστροφής του. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει:


1.Να είναι στην αρχική του κατάσταση
2.Να μην έχει πλυθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο
3.Να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία με όλα τα καρτελάκια που περιλαμβάνει
4.Να συνοδεύεται η απόδειξη αγοράς της παραγγελίας
5.Να συνοδεύεται συμπληρωμένη η φόρμα επιστροφής προϊόντων (την οποία παραλαμβάνεται με τα προϊόντα σας)
Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε το προϊόν θα σας επιστρέφεται με δική σας χρέωση.
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές η φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση αντικατάσταση αυτών.

Διαδικασία επιστροφής


1. Επικοινωνείτε μαζί μας για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της επιστροφής. Επιστροφές προϊόντων πραγματοποιούνται μόνο μετά από συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα nickstores.gr είτε μέσω e-mail στο info@nickstores.gr είτε τηλεφωνικά στο 2610 43 25 03.
2. Συμπληρώνεται τη φόρμα επιστροφής.
3. Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή και συμπεριλάβετε στο πακέτο και την απόδειξη λιανικής πώλησης.
4.  Σε περίπτωση που το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα ή έχει γίνει λάθος στην παραγγελία σας, στέλνετε το δέμα μέσω των ΕΛΤΑ COURIER. Τα έξοδα της επιστροφής τα χρεώνεται η επιχείρηση μόνο σε περίπτωση δικού μας λάθους ή ελαττωματικού προϊόντος και εφόσον χρησιμοποιήσετε την εταιρεία ΕΛΤΑ COURIER. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα επιβαρύνουν το πελάτη.
5.  Επικοινωνείτε αποκλειστικά με κατάστημα των ΕΛΤΑ COURIER για την παραλαβή του δέματος επιστροφής από το χώρο σας ή επισκεφτείτε εσείς το κατάστημα ΕΛΤΑ COURIER της περιοχής σας. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε άλλη μεταφορική courier της επιλογής σας, με δικής σας χρέωση.
6. Κατόπιν παραλαβής και ελέγχου του προϊόντος, θα κληθείτε από εμάς να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
α) πίστωση του λογαριασμού σας για μελλοντική χρήση εντός 6 μηνών,
β) επιστροφή χρημάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού αν η αγορά έχει γίνει με αντικαταβολή ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος
Για τις επιστροφές προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, το πιστωτικό ποσό θα είναι ίσο με το ποσό αξίας των προϊόντων κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Δε θα συμπεριλαμβάνονται στην επιστροφή χρημάτων τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής.
7.Τα στοιχεία και η διεύθυνση επιστροφής του προϊόντος είναι:
NICK
Ερμού 79
26221 Πάτρα
Ελλάδα
τηλ. 2610 224922

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο